Nedostupan dokument, obavezna prijava
Do not fill this:

Primjer sadržaja:

Neiskorišteni godišnji odmor za proteklu godinu

9.2.2013, , Izvor: Verlag Dashöfer

Djelatnik XY imao je pravo na godišnji odmor za 2012. godinu u trajanju 23 dana. Iskoristio je 8 dana, a od 23.04.2012 je na bolovanju pa sve do kraja 2012. Godine i još uvijek je na bolovanju. Ima li djelatnik pravo na preostalih 15 dana godišnjeg odmora i ako ima na koji način to iskoristiti?

Godišnji odmor radnika reguliran je Zakonom o radu (Narodne novine br. 149/09, 61/11) na način da zakon propisuje kako radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 4 (četiri) tjedna za svaku kalendarsku godinu. Od 1. siječnja 2010. godine, dakle, od stupanja na snagu "novog" Zakona o radu, ne postoji više odredba koja je za trudnice odnosno majke propisivala da korištenje godišnjeg odmora iz određene kalendarske godine ovisi o tome koliko je radnik ili radnica u toj istoj kalendarskoj godini i stvarno radio (dakle, ne samo bio u radnom odnosu, nego i stvarno obavljao poslove svoga radnog mjesta). Do ovoga je došlo zbog ujednačavanja zakonskog teksta s nekim odlukama i praksom europskih sudova koji su u više predmeta potvrdili tumačenje međunarodnih konvencija da

...
Kraj primjera
...

Pristup ovom dokumentu imaju samo pretplatnici na on line knjigu Savjetnik za radno pravo i obračun plaća nakon prijave s korisničkim imenom i lozinkom


Pretplatite se Savjetnik za radno pravo i obračun plaća.

pretplata od 12 mjeseci pretplata od 6 meseci