Nedostupan dokument, obavezna prijava
Do not fill this:

Primjer sadržaja:

Pravo na godišnji odmor u slučaju otkaza

13.2.2013, , Izvor: Verlag Dashöfer

Djelatnik je dobio otkaz 31.01.2013. godine, do tog datuma iskoristio je godišnji odmor za 2012.. Zaposlen je u poduzeću 2 godine. Ima li taj djelatnik pravo na godišnji odmor za 2013.?

Radnik ima pravo na godišnji odmor sve dok je u radnom odnosu, a kako se i otkazni rok smatra radnim odnosom (čak i bez obzira na to je li radnik u otkaznom roku radio ili ga je poslodavac pozvao da ne dolazi na posao), to se radniku mora obračunati, priznati odnosno omogućiti korištenje godišnjeg odmora koji je stekao za cijelog trajanja njegovog radnog odnosa. S obzirom da je radniku radni odnos prestao prije 1. srpnja kalendarske godine za koju se godišnji odmor određuje (2013.), on će steći pravo na srazmjerni dio godišnjeg odmora za 2013. godinu temeljem odredbe čl. 59. Zakona o radu (Narodne novine br. 149/09, 61/11) i to 1/12 (jednu dvanaestinu) godišnjeg odmora za svaki mjesec rada u konkretnoj kalendarskoj godini. Budući da je radnik radio jedan (prvi) mjesec u godini, stekao je pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora koji bi imao da je radio cijelu godinu, pri čemu se najmanje polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje na cijeli dan godišnjeg odmora. Primjerice, ako je ukupan godišnji odmor 20 dana, radnik ima pravo na 20/12 dana srazmjernog godišnjeg odmora (što je 1,66 dana), a što je više od 1,5 dana pa se zaokružuje na ukupno 2 (dva) dana srazmjernog godišnjeg odmora. S obzirom da je riječ o prestanku radnog odnosa, odredba čl. 61. Zakona o radu dopušta da se godišnji odmor ne mora nužno iskoristiti, ali je poslodavac tada dužan isplatiti radniku naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora. Ta se naknada određuje u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini prosječne mjesečne plaće radnika u prethodna tri mjeseca, naravno, srazmjerno broju dana neiskorištenog godišnjeg odmora.

...
Kraj primjera
...

Pristup ovom dokumentu imaju samo pretplatnici na on line knjigu Savjetnik za radno pravo i obračun plaća nakon prijave s korisničkim imenom i lozinkom


Pretplatite se Savjetnik za radno pravo i obračun plaća.

pretplata od 12 mjeseci pretplata od 6 meseci