Nedostupan dokument, obavezna prijava
Do not fill this:

Primjer sadržaja:

R-Sm i ID obrazac kod zapošljavanja osoba bez zasnivanja radnog odnosa

19.9.2012, , Izvor: Verlag Dashöfer

Poslodavac koji je zaposlio osobu prema Ugovoru o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, obvezan je dostavljati Poreznoj upravi izviješće o uplaćenim doprinosima na posebnom obrascu ID s identifikatorom 11. u koji unose podatke pod III. prema opisu.

Za osobe za koje plaćaju samo doprinos za mirovinsko osiguranje upisuju se samo svote mirovinskog osiguranja, a za osobe za koje je poslodavac obvezan plaćati doprinose na plaću na svoj teret upisuju se i doprinosi za zdravstveno osiguranje i zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.

Središnjem registru osiguranika (REGOS) poslodavci su obvezni dostavljati podatke o osnovici i obračunanim doprinosima za mirovinsko osiguranje na posebnim obrascima R-Sm.

Primjeri popunjavanja ID obrasca i R-Sm obrazaca dani su u nastavku.

Da bi vidjeli sliku, kliknite ovdje Da bi vidjeli sliku, kliknite ovdje Da bi vidjeli sliku, kliknite ovdjeDa bi vidjeli sliku, kliknite ovdje

...
Kraj primjera
...

Pristup ovom dokumentu imaju samo pretplatnici na on line knjigu Savjetnik za radno pravo i obračun plaća nakon prijave s korisničkim imenom i lozinkom


Pretplatite se Savjetnik za radno pravo i obračun plaća.

pretplata od 12 mjeseci pretplata od 6 meseci