Nedostupan dokument, obavezna prijava
Do not fill this:

Primjer sadržaja:

Zastara potraživanja prava na naknadu plaće

28.6.2012, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje
Kada nastupa zastara potraživanja prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanja?

     Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 67/09 116/09, 4/10, 13/10, 88/10, 131/10, 1/11, 87/11 i 137/11), odredbom članka 113. propisano je da zahtjev za ostvarivanje prava na novčane naknade zastarijeva nakon isteka roka od tri godine od dana nastanka troška za osiguranu osobu, odnosno od dana stjecanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema odredbama Zakona i navedenog Pravilnika. Odredbama članka 111. i 112. istog Pravilnika propisano je da osiguraniku zaposlenom pri pravnoj, odnosno fizičkoj osobi - poslodavcu zahtjev za isplatu naknade plaće dospijeva danom kojim dospijeva isplata plaće kod poslodavca za odnosni mjesec. Također je propisano da navedenom osiguraniku zahtjev za isplatu pripadajućeg dijela naknade plaće ostvarene osnovom primitaka od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje drugi dohodak dospijeva 30. dana od dana podnošenja zahtjeva poslodavca za povrat isplaćenih naknada plaće iz članka 58. stavka 2. Pravilnika. Zahtjev za isplatu naknade plaće dospijeva u pravilu 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

...
Kraj primjera
...

Pristup ovom dokumentu imaju samo pretplatnici na on line knjigu Savjetnik za radno pravo i obračun plaća nakon prijave s korisničkim imenom i lozinkom


Pretplatite se Savjetnik za radno pravo i obračun plaća.

pretplata od 12 mjeseci pretplata od 6 meseci