• ČlanakGarancija

  7.12.2022, Andrea Skorin, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  UvodGarancija

  7.12.2022, Andrea Skorin, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Direktiva EU o primjerenim minimalnim plaćama u EUGarancija

  7.12.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Podnošenje zahtjeva kod prijevremene mirovine člana uprave - direktoraGarancija

  24.11.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Vlasnik obrta i dopunski radGarancija

  20.11.2022, Tomislava Furčić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Primjer JOPPD-a prilikom redovitog roditeljskog dopusta korištenje službenog automobilaGarancija

  18.11.2022, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Etički kodeks i „tajni kupci" kao mjere zaštite potrošača u procesu uvođenja eura u RHGarancija

  16.11.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Što nam donosi nova Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine?Garancija

  7.11.2022, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Rodiljni dopust od tri godine i obaveze poslodavcaGarancija

  26.10.2022, Tomislava Furčić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Uloga sindikata u radnim odnosimaGarancija

  24.10.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Interna i eksterna revizija u poslovanjuGarancija

  21.10.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Elektroničko potpisivanje ugovora o raduGarancija

  19.10.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Ovrha radnikaGarancija

  14.10.2022, Tomislava Furčić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Što nam donose izmjene i dopune Zakona o radu po pitanju ugovora na određeno vrijeme?Garancija

  12.10.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Ugovori o radu i dvojno iskazivanje plaće?Garancija

  10.10.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Pravo na smještaj uz dijeteGarancija

  7.10.2022, Renata Turčinov, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Kako će poslodavci dvojno iskazivati plaće na platnim listama i obračunati plaću za prosinac 2022.?Garancija

  28.9.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Što donose nove zakonske izmjene u sustavu mirovinskog osiguranja?Garancija

  26.9.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Pravo na obiteljsko davanje iz više od jedne države članice EUGarancija

  23.9.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Otpremnina propisana internim pravilnikomGarancija

  16.9.2022, Dijana Ivanković, bacc. oec., rukovoditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Plaćanje edukacije radnikaGarancija

  14.9.2022, Tomislava Furčić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Mirovine i primjena uredbi EU i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranjuGarancija

  12.9.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Izmjene Zakona o raduGarancija

  9.9.2022, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, mag. oec., ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvoGarancija

  7.9.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Očinski dopustGarancija

  5.9.2022, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Isplata toškova prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacijeGarancija

  29.8.2022, Sandra Hrvatin, dipl. oec., ovlašteni interni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Trošak najamnine za stanovanje radnikaGarancija

  26.8.2022, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Zahtjev za priznavanje prava na očinski dopustGarancija

  24.8.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Minimalna plaća i mogućnosti za povećanje minimalne plaćeGarancija

  22.8.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Promjena mjesta rada i zaštita dostojanstva radnikaGarancija

  19.8.2022, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Mogućnost prekovremenog rada kod preraspodjele radnog vremenaGarancija

  17.8.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Sklapanje ugovora o radu s „odgodnim učinkom"Garancija

  10.8.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Prijeboj kod isplate placeGarancija

  8.8.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Uvođenje prava na očinski dopust i visina naknadeGarancija

  5.8.2022, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Dohodovni cenzus i svote doplatka za djecu za 2022.Garancija

  3.8.2022, Ivan Horvatić, univ.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Ovrha na plaći i plaćanje alimentacijeGarancija

  28.7.2022, Tomislava Furčić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Uzastopni ugovori o radu na određeno vrijemeArhiva

  22.7.2022, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Izvanredni otkaz - isplata plaća, doprinosa, do kada se isplaćuje plaća u punom iznosu?Arhiva

  20.7.2022, Ivan Horvatić, univ.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Prijedlog Zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacijaGarancija

  15.7.2022, Bernard Iljazović bacc. univ. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Mirovanje radnog odnosa i prenošenje godišnjeg odmoraGarancija

  13.7.2022, Bernard Iljazović bacc. univ. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Način određivanja plaće i način dostave obračuna plaće radnikuGarancija

  8.7.2022, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Obustava na plaći radnika i pitanje provedbe isteGarancija

  5.7.2022, mr. sc. Kornela Paunović , dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Sklapanje aneksa ugovora o radu i knjiženje isplate naknadeGarancija

  4.7.2022, Sandra Hrvatin, dipl. oec., ovlašteni interni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Naknada, bonus ili provizija za prodaju - primjer direktora poduzećaGarancija

  1.7.2022, Sandra Hrvatin, dipl. oec., ovlašteni interni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Naknada troška prijevoza za zaposlenikaGarancija

  29.6.2022, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Pokretanje poduzeća i neophodna dokumentacijaGarancija

  27.6.2022, Tomislava Furčić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici HrvatskojGarancija

  24.6.2022, Bernard Iljazović bacc. univ. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

  Kratak osvrt na predložene izmjene Ovršnog zakonaGarancija

  22.6.2022, Darko Graf, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

   Pošaljite nam povratnu informaciju
  Što mislite o našem portalu?
  Vaša poruka je uspješno poslana.
  Input: