Input:

Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2021. godini

24.3.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.06.1.2 Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2021. godini

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Svi poslodavci, osim u daljnjem tekstu navedenih izuzetaka, bez obzira koju djelatnost obavljaju, dužni su zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom ako zapošljavaju najmanje 20 radnika. Broj osoba s invaliditetom koje poduzetnik treba zaposliti (kvota) određuje se u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenika na kraju svakog mjeseca. Pod ukupan broj radnika podrazumijevaju se svi radnici zaposleni na puno i nepuno radno vrijeme, radnici koji su na porodiljnom, roditeljskom dopustu ili bolovanju. Iznimno, sezonski radnici zaposleni na određeno vrijeme i radnici koji rade putem agencija za zapošljavanje ne računaju pri određivanju ukupnog broja radnika. S obzirom na novi iznos minimalne plaće za 2021., povećava se i iznos novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom te novčana naknada počevši za siječanj 2021. iznosi 850,00 kn (4.250,00 x 20%) mjesečno za svaku manje zaposlenu osobu s invaliditetom.

Člankom 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020, dalje u tekstu: ZPRZI) propisana je obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom na način da su poslodavci koji zapošljavaju najmanje dvadeset radnika dužni zaposliti, na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru, u primjerenim radnim uvjetima, određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju.

Obvezu zapošljavanja osoba s


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: