SADRŽAJ

 

Glavni urednik

Online časopis za sve zaposlenike koji trebaju točne informacije o radnom pravu i obračunu plaća,  aktualne novosti i zakonske izmjene  te primjere i rješenja konkretnih problema iz poslovanja.

Časopis je namijenjen  svim zaposlenicima ljudskih resursa, pravnicima, kadrovskim odjelima, odjelima za obračun plaća i svima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz zakon o radu, zapošljavanje, otkaze, ugovore o radu, JOPPD obrasce, obračune dnevnica...

Što ćete naći u online časopisu:

  • Aktualne članke – autorske članke u vezi zakonskih izmjena ili problematičnih situacija koje često dovode do nedoumica kod obračuna plaća ili postupaka vezanih za radno pravo
  • Pitanja i odgovore – odgovore na pitanja korisnika portala uz koje možete naučiti više o nekoj temi ili uz pomoć tražilice naći odgovor na pitanje koje se i vama postavlja u poslovanju
  • Novosti – kratke obavijesti o novostima iz područja obračuna plaća, predavanja obrazaca, zakona o radu, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, bolovanja, porodiljnih dopusta 

Pogodnosti online časopisa:

Online časopis  je novi način učenja i pouzdan izvor aktualnih informacija te konkretnih pojašnjenja primjera iz prakse. Članke možete čitati na računalu, laptopu, tabletu ili pametnom telefonu, a možete ih preuzeti na računalo i čitati u PDF formatu ili isprintati. 

Dva puta mjesečno novi broj dolazi na Vaš email u PDF formatu, a svaki dan u mjesecu u bilo koje vrijeme možete na onnsmup.dashofer.hr pregledavati sve do sada objavljene tekstove i koristiti tražilicu da brzo i jednostavno pronađete baš ono što u tom trenutku želite čitati. 

Tim autora

Darko Graf, dipl. iur., odvjetnik

Rođen 4. lipnja 1978. godine u Vukovaru; diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 24. rujna 2003. godine. Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se najčešće susreće s pitanjima i problematikom radnog, ovršnog i građanskog prava.

 

Kristian Plazonić, dipl. iur., odvjetnik

Autor je mnogobrojnih stručnih radova iz područja radnog, socijalnog, građanskog postupovnog, trgo­vačkog i ovršnog prava u pravnim i ekonomskim časopisima. Stručne radove objavio je u časopisima: „Pravo u gospodarstvu“, „Radno pravo“, „Hrvatska pravna revija“, „Pravo i porezi“, „Financije, pravo i porezi“, „Tim4pin magazin“ i dr. Osim stručnih radova, 2007. objavljena mu je knjiga „Radno vri­jeme, odmori i dopusti s oglednim primjercima i sudskom praksom.“ U 2014. godini autor je pri­ručnika „Novi Zakon o radu - Praktična pojašnje­nja Zakona i stručne upute u priručniku te primjeri dokumenata na CD-u: za trgovačka društva, samo­stalne poduzetnike i ustanove“, Zagreb.

Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni revizor i porezni savjetnik

Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine. Radno iskustvo stjecala je radom u Ljubljanskoj banci d.d. Zagreb u kojoj je radila od 1981.-1990. godine na poslovima analize razvoja i poslovanja pojedinih poduzeća za pripremu odluka bančinih tijela o investicijskom i dugoročnom kreditiranju kao voditelj odjela dugoročnog kreditiranja. Od 1990. do 1993. godine kao direktorica sektora za kreditiranje privrede, sudjeluje u utemeljenju kunskog i deviznog poslovanja Zadružno privatne banke, koja mijenja ime u Ilirija banka d.d.Zagreb. Zajedno sa suosnivačima razvila je neovisnu tvrtku za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje Krako – Revizija d.o.o. Zagreb gdje danas radi na radnom a mjestu člana uprave društva zadužena za područje revizije i poreznog savjetovanja

 Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Radno iskustvo krenuo je stjecati kao specijalist za obračun plaća i drugog dohotka u velikim poslovnim sustavima. Danas gradi karijeru u području međunarodnih financija te je menadžer kompanije koja se bavi računovodstvom, obračunom plaća i ljudskim potencijalima. Autor je brojnih članaka iz područja financija, upravljanja ljudskim potencijalima i radnog prava koji su objavljeni u vodećim časopisima. Aktivan je mentor pripravnicima i osobama bez radnog iskustva koje zanima svijet financija i radnog prava.

Tomislav Milunović, dipl. iur. et oec.

Tomislav Milunović je magistar prava i magistar ekonomije. Posjeduje uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu i ispitu za stečajnog upravitelja koje je izdalo Ministarstvo pravosuđa i uprave, kao i uvjerenje o položenom ispitu za zastupnika u osiguranju koji je izdala Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Posjeduje više od 11 godina iskustva u području prava. Kasniji dio radnog iskustva pokriva područje radnog prava, uključujući i propise kojima se uređuje tržište rada, dok se u prijašnjem razdoblju bavio kaznenim i prekršajnim pravom. Trenutno je zaposlen u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a ranije je bio voditelj Odjela za kazneno procesno pravo pri Ministarstvu pravosuđa i uprave te sudski savjetnik na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Posljednjih 5 godina aktivan je trgovac na multilateralnim trgovinskim platformama te posjeduje i dvije godine iskustva u području osobnih financija.

 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: